Thursday, September 10, 2009

Nyinsatt seminarium om svenska bokbranschen och den digitala världen, på Bokmässan i Göteborg.

No comments: