Wednesday, September 16, 2009

Handarbetsajt förebild

Etsy tas här upp som en förebild för hur alla dessa självständiga små bokförlag och självpublicerade böcker ska kunna marknadsföra sig på ett ställe. Etsy är en samlingplats på webben där hantverkare kan visa upp sina produkter och sälja.
"Etsyvchas taken handicrafts out of the flea market and into the global market. In doing so, they have exponentially increased the number of customers for craft. By uniting small independent producers, giving them online tools, sponsoring physical and virtual events, emphasizing community above competition, and vastly increasing their exposure" och
"With the right platform, ambition, programs, and marketing, the independent press can fill the vacuum left by the major publishers. Like craft, independent publishing has a great history and tradition. Also like craft, it is typically supported by a small group of informed consumers. Raising awareness, increasing exposure, and creating or leveraging online platforms can inform millions more."
Läs mer på Publishing Perspectives.
Tips: Dan Abelin

No comments: