Thursday, September 17, 2009

Förlagen blir sociala

Norstedts och Rabén & Sjögren goes sociala medier. Du kan bl.a pinga ditt blogginlägg så att du hamnar hos dem.

No comments: