Sunday, September 06, 2009

Samarbete på Twitter

I skapandet av en bokmässeblogg är Twitter en tillgång! Läs i Mattias´blogg.

No comments: