Friday, September 18, 2009

Är jag verkligen beredd att lägga ner min livsdröm bara för att kvinnor som vill ha framgångsrika män då kanske skulle vilja ha mig?

Håkan sitter på parkbänken utanför stadsbiblioteket, de har inte velat ta emot hans gratisex av romanen, och tankarna vandrar.

No comments: