Tuesday, September 15, 2009

Författarförbundet tar strid

Meddelande från Författarförbundet:

Hundratals författare och översättare tar tillbaka sina bokrättigheter från förlagen.
Under lång tid har svenska förlag successivt försämrat sina kontrakt och krävt allt vidlyftigare rättigheter. I väntan på ny lagstiftning tar Författarförbundet strid för de elektroniska rättigheterna.
Det här är rättigheter som till största delen ligger hos författarna och översättarna själva. Vill förlagen ha dem måste de förhandla, säger Mats Söderlund, ordförande i Sveriges Författarförbund.
Stora som små förlag börjar på allvar med elektroniska publiceringsformer. På tröskeln till en teknisk revolution kräver de större makt över författarnas ord och ytterligare sänkta royaltysatser.
Mats Söderlund: Med den nya tekniken minskar produktionskostnaderna, då är det rimligt att författarens andel ökar. Istället erbjuds författarna ersättningsnivåer som är direkt skamliga, vad sägs om 4% i royalty?
Därmed tvingas författarna, liksom översättarna, att ta strid både för rättigheter som borde vara självklara och för möjligheten att försörja sig på att skriva för en publik.
Ny teknik skapar fantastiska möjligheter att publicera böcker. Titlar som förlagen betraktar som döda (kommersiellt ointressanta) efter bokrean kan i framtiden hållas levande och säljbara i många år. Publicering kan t ex ske elektroniskt, när nya typer av bildskärmar gör läsningen alltmer behaglig, eller med print-on-demand-teknik, där en ny pappersbok trycks till varje köpare.
Den litterära världen står inför samma digitaliseringsrevolution som musiken och filmen redan har upplevt. Författarna måste försäkra sig om rätten att själva bestämma hur deras verk ska erbjudas läsarna och kräva en anständig del av försäljningsintäkterna.
Fortfarande 2009 finns inget stöd i upphovsrättslagen för svenska författare som via sin fackliga organisation vill förhandla om grundvillkoren för bokutgivning. Detta utnyttjar många förläggare. Det blir näst intill omöjligt för författarna - så länge de måste förhandla en och en - att hävda sina intressen mot förlagen.
Ett gemensamt agerande är nödvändigt. Som ett första steg erbjuder Författarförbundet sina medlemmar hjälp med att återta rätten - i de fall den ligger hos förlagen - till böcker som inte längre finns i lager.
Redan har över 100 medlemmar via fullmakt gett förbundets jurister mandat att återta sådana rättigheter. Och fullmakter fortsätter att strömma in.
Vart nästa steg leder beror bl a på om svenska förlag är beredda att förhandla. I den elektroniska miljön behöver författare inte förlag till att trycka och distribuera böcker. Förlag däremot, behöver alltid författare.

No comments: