Wednesday, September 16, 2009

Pedagogiskt om Googleavtalet

Anna Lindberg på Corren har skrivit en lättfattlig, pedagogisk artikel om detta med Googleavtalet. Nu äntligen fattar i alla fall jag lite mer hur det hänger ihop. Eller?
Bla annat får jag veta följande:
"Google har börjat scanna in böcker utan att först fråga om lov, ´världens största upphovsrättsintrång´, menar Kristina Ahlinder, direktör på förläggareföreningen."
Kan det verkligen stämma? Författaren måste själv vara med på att böckerna scannas in! Ursäkta ordvalet, men detta är att bli rövkn.....
Har Google tappat sansen? Vad är det frågan om?

No comments: