Saturday, September 12, 2009

Exempel på gratis e-böcker men där pappersversionen kostar

Exempel på e-böcker som är gratis medan pappersversionen kostar: Användbarhetsboken och "Social by Social".
Båda böckerna handlar om Internet, om jag inte misstar mig.
Tips: Dan Abelin.

No comments: