Wednesday, September 16, 2009

Google Book Search och On Demand Books i samarbete

Jag visste det! E-böckernas intåg kommer inte alls innebära pappersböckernas död, det är bara som vi reagerar i detta paradigmskifte. Författarcoachen är känd för att vara synsk, så var bara lugna:-)
Google Book Search har ett samarbete med On Demand Books. Här finns alltså möjlighet att printa ur jättegamla böcker som annars bara finns att tillgå digitalt. Läs mer här.
Tps: Dan Abelin.

No comments: