Wednesday, September 09, 2009

Litteratursamtal på Kulturhuset, Stockholm

Våldsam, misslyckad, deprimerad? Tema Mannen i litteraturen.
Gäster: Författarna Augustin Erba, och Alexander Holmberg.
Samtalsledare:: Nina Frid,
Värd: Sofie Ribbing, ViLÄSER
16 september 18.00 på KULTURHUSET, Stockholm
VÄLKOMNA

No comments: