Wednesday, September 09, 2009

Om Anthony Zuikers (skaparen av CSI) projekt med digital roman ("Digi-novel") skriver Jurgen Wolff.

No comments: