Tuesday, October 06, 2009

Why the Digital Revolution is Missing the Big Picture

"But here's the problem: I'm not the audience e-readers should be aimed at. By marketing the Kindle to people like me -- i.e. 'adults' who already read regularly and don't need to be sold on how great books are-- publishing is merely doubling down on the biggest problem facing the industry: not enough people read books. Right now, e-readers are being touted as an alternative to paper. Big mistake. E-readers should be promoted as a cool option for non readers or hesitant readers."
menar den här artikelförfattaren i Huffington Post.

1 comment:

Gunnar said...

Själv skriver jag och sammanställer drift- och underhållsinstruktioner för större processanläggningar.
Dessa kan omfatta ett 30-tal pärmar fulla med information.
Jag har länge försökt få de företag jag skriver åt att sluta skicka ut allt i pärmar och har förespråkat att lägga in allt material i pdf format på en laptop.
En mindre och mer "stryktålig" eReader skulle vara en ideal leveransmetod då personalen skulle kunna ta med sig all information i sådan läsare och därmed ha tillgång till information på plats där den oftast bäst behövs.
En sådan läsare skulle även kunna medföra att jag skulle kunna skriva och illustrera med material direkt från anläggningen...något som skulle göra det än enklare att förmedla den information som personalen behöver...
Jag hoppas verkligen att en sådan eläsare skall komma ut på marknaden snart...innan jag av ålderskäl tvingas sluta producera instruktioner.
Ha det så bra, sköt om dig och må alla dina dagar bli lyckliga och framgångsrika.
En gamling i paradiset