Friday, October 30, 2009

Om Fagerholms "Glitterscenen"

"Det är helt enkelt fantastiskt att Fagerholm lyckas skriva något som man intellektuellt har stora problem med, men som går rakt in i hjärtat. Fagelholm bygger världar med språket och försätter läsaren i ett meditativt tillstånd med sin text." Emma Ångströms reflexioner över Monika Fagerholms roman "Glitterscenen" väcker min nyfikenhet.

No comments: