Monday, October 26, 2009

Multimanus skrivövning 2

Denna uppgift tar lite längre tid i och med att ni ska lyssna på två intervjuer först.
Välj slumpmässigt två av David Lynchs intervjuoffer. Lyssna på vad personerna berättar.
Ni kanske får lyssna två gånger, och skriva ner anteckningar andra gången.
Utifrån dessa två personer kan ni skriva en dialog, en kortpjäs, en novell, eller en dikt.

1 comment:

Anonymous said...

Hej!
Jag tycker inte man ska kalla personer man intervjuar för intervjuoffer. De är inga offer. Säg hellre intervjupersoner.
Hälsningar Monika, journalist