Sunday, October 25, 2009

"Yvon och Timo"

Författaren (vet ej namn eller om det är en hon eller han) bloggar och twittrar om sitt bokprojekt "Yvon och Timo". På bloggen och på Twitter kan man följa arbetet med det hela. Men jag skulle gärna vilja veta författarens namn, jag hittar det inte någonstans.

1 comment:

Yvon & Timo said...

Här kommer min kommentar! http://yvonochtimo.wordpress.com/2009/10/28/bloggat-om-yvon-timo/