Saturday, October 10, 2009

Kevin Frato

"Att skriva boken på blandspråk var en nödlösning. Jag var trött på att få refuseringsbrev och min fru var trött på att läsa mina manus. Trött på att jag skrev på ett språk som jag inte behärskar. Så jag beslutade mig för att förvandla mina brister till tillgångar." Läs mer om Kevin Frato och hans romandebut "Numera negerkung" i Sydsvenska Dagbladet.

No comments: