Monday, October 05, 2009

Författare blir föreläsare

"Det blir tuffare konkurrens och författare måste söka alternativa inkomstkällor. I många fall tror jag att framträdararvodena är likvärdigt med inkomsten från bokförsäljningen" säger Jenny Lexhed på Talarforum. Av deras tolv mest bokade författarna är tio män.
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet.
Tips: Dan Abelin.

No comments: