Sunday, October 25, 2009

Create Space

Här kan man publicera böcker för print on demand (som på Vulkan) och för Kindles e-boksläsare. Verken kan sedan säljas på Amazon.com.
Tips: Bobbi Sand

No comments: