Friday, October 02, 2009

Vook - hybrid mellan bok och video

Jurgen Wolff förklarar och visar upp ett exemplar här.

No comments: