Friday, August 07, 2009

Wahlström & Widstrand söker skrivartalanger

Med anledning av Wahlström & Widstrands 125-årsjubileum lanserar vi ett skrivarprojekt där du med författardrömmar kan få din text kommenterad av våra erfarna förläggare och redaktörer.
En gång i månaden kommer vi på vår hemsida att publicera en text med kommentarer och uppmärksamma skribenten med en intervju.
Den första texten publiceras på vår hemsida i samband med mässan Bok & Bibliotek i Göteborg den 24-27 september 2009. Därefter publiceras en ny text den första i varje månad.
Vi tar emot alster inom genrerna prosa för vuxna, lyrik, essäer och samhällsreportage. Du kan skicka in ett utdrag, ett kapitel eller ett helt manus. Alla inskickade bidrag läses men det är bara ett urval som kommenteras och publiceras på hemsidan.
Skicka in ditt bidrag per e-post till jubileum@bonnierforlagen.se. Skriv ”Skrivarprojekt W&W 125 år” i ämnesraden. Bidrag kan skickas in t o m den 31 juli 2010.

No comments: