Thursday, August 27, 2009

Rapport från debatten "Bokbranschen i framtiden"

Liveblogg från Bokbranschen i framtiden - debatten. Där går bl a att läsa om Linda Skugge:
"Hon berättade om Vulkan och hur uppstarten av print-on-demand provocerat många i bokbranschen, men förklarade att det inte handlar om konkurrens, och hur man missförstått idéen. Det handlar inte om refuserade stackare - utan om vanliga människor som vill publicera nischade publikationer - det är ett komplement, och perfekt för den rastlösa människan som vill ha allt med detsamma. Det passar yngre människor att ta makten över sin egen utgivning, entreprenörsandan är stor och föder mycket nytänk. Bokbranschen är för långsam - det kan redan vara för sent - bokbranschen måste gå ihop globalt och skapa ett litterärt Spotify! Lindas konkreta råd: aktion och mer frihet. Mindre snack och mer verkstad!"

No comments: