Sunday, August 23, 2009

Om romantiska rysare och följetongar

Jenny Bäfving, veckotidningsförfattare, skriver om romantiska rysare och följetongar i artikel här.
PS. Hon finns på Falkgatan 7 i Göteborg idag kl 14.00 -16.00 och ger respons på din idé eller text inom genren.

No comments: