Monday, August 17, 2009

"Nattfjäril" av Jessica Kolterjahn


Intervju med författaren på Bokhora. Romanen ges ut av Forum.
Och senare i höst kommer jag (Multimanus) att ha ett telefonseminarium med Jessica om detta att skriva romaner som utspelar sig i en annan tid. Mer info om detta senare.

No comments: