Sunday, August 23, 2009

Reaktioner på manifestet

Det här manifestet i DN har genererat en hel del kommentarer.Folk är engagerade!

No comments: