Wednesday, August 12, 2009

Nyinstiftat europeiskt litteraturpris till bl a Helena Henschen

Ett utskick från Sveriges Författarförbund:

Finns det en ny litteratur i Europa?
Kulturhuset måndag den 24 augusti klockan 16.00, Café Panorama.

Kom och lyssna på ett samtal mellan författarna Helena Henschen, Gabriella Håkansson och Jan Arnald om Henschens roman I skuggan av ett brott och om strömningar och tendenser i den europeiska litteraturen.

Inledning av Sveriges EU-minister Cecilia Malmström.

Ett nytt europeiskt litteraturpris kommer att utdelas för första gången i år. Sveriges pristagare 2009 är Helena Henschen som får priset för sin roman I skuggan av ett brott.

Priset delas ut i Bryssel i höst till 12 pristagare från de länder som ingår i EU:s kulturprogram.

The European Union Prize for Literature, 2009, EUPL, är ett av EU nyinstiftat litteraturpris med syftet att sätta fokus på den kreativa mångfald som finns inom samtida europeisk litteratur.

Den svenska juryn består av:
Magnus Jacobsson, ordförande, Sveriges Författarförbund
Eva-Brita Jonsson, Svenska Bokhandlareföreningen
Jonas Modig, Svenska Förläggareföreningen
Marie Peterson, Sveriges Författarförbund
René Vázquez Díaz, Sveriges Författarförbund

Programmet sker i samarbete mellan Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen, Brombergs Bokförlag, Kulturhuset.

Fri entré.

Mera information om priset finns på www.euprizeliterature.eu

No comments: