Monday, August 31, 2009

Vad ska debutanterna prata om?

"Jag har förstått att somliga förläggare avråder debutanter från att besöka Bokmässan, för en debutant kan det vara tungt att inte bli sedd."
Därför är det extra roligt att Bokmässan skapat ett utrymme åt oss debutanter i ett stort seminarium. Debutantens roll har förändrats och jag är tacksam över att få vara med om den förnyelsen."
"Och nu står vi inför det vanliga dilemmat: ska vi prata om det vi vill prata om eller det vi tror att publiken vill höra? Kan det vara samma sak? Och om det inte är det, vad ska vi göra då?"
Gå in på Debutantbloggen och ge tips!

No comments: