Sunday, August 09, 2009

Författaren Jennifer Weiner ombads av bokhandlaren att censurera vissa stycken under en författaruppläsning.

No comments: