Saturday, August 29, 2009

Emma ser tre typer av recensenter

1. Recensenten förstår vad författaren försöker åstadkomma och tycker att författaren lyckas med det.

2. Recensenten förstår vad författaren försöker åstadkomma och tycker att författaren inte lyckas med det.

3. Recensenten förstår inte vad författaren försöker åstadkomma och tycker inte att författaren lyckas med någonting.

Läs i Emma Ångströms blogg.

No comments: