Monday, August 17, 2009

Robin Jones Gunn är aktiv ute på nätet

Robin Jones Gunn är författare av ungdomsböcker. Hon för en aktiv dialog på Facebook med sina läsare, twittrar, finns på Youtube, har gratiserbjudande på hemsidan m m m m. Läs om henne i inlägg på Books & Such.

No comments: