Sunday, August 09, 2009

Romanfigurer på Twitter

Artikel i The Guardian om författare som marknadsför sina böcker på olika sätt på Twitter, bl a genom att låta romanfigurerna tala.

No comments: