Friday, August 21, 2009

Marketing and the Future of Books

Litteräre agenten Chip MacGregor om hur marknadsföring av böcker kommer att te sig i framtiden.

No comments: