Sunday, July 26, 2009

"Svindlande höjder": 108000 ord

Noveldoctor har tagit reda på hur många ord olika romaner innehåller.
"Och solen har sin gång" av Ernest Hemingway: 68.000 ord. "Krig och fred " av Leo Tolstoj: 560 000 ord.

No comments: