Sunday, July 05, 2009

"Indie Books" med i bokklubb

Även självpublicerade böcker och böcker från små förlag kan komma med i bokklubbarna, i alla fall i USA, t ex i Oprah Winfreys bokklubb. Där är 7 av 25 böcker trycka av författarna själva. Det behöver alltså inte hopplöst läge bara för att man inte blir antagen på ett etablerat förlag.

No comments: