Wednesday, July 15, 2009

Måste en författare kunna behärska Web 2.0?

En instruktiv artikel (intervju) på Creative Penn om skillnaden mellan bloggar och hemsida, RSS feeds´ funktion, Wordpress som är ett mellanting mellan blogg och "statisk" hemsida, och hur man kan använda sig av dessa för att nå ut till läsarna, huruvida man som författare bör behärska tekniken för att bygga den här "authors platform" m.m.

No comments: