Monday, July 13, 2009

Bokhora om bokens framtid

Bokhora funderar över pappersbokens framid.

No comments: