Thursday, July 16, 2009

100 ord

Skriv en 100 ord lång berättelse utifrån en en titel.Eller tvärtom. "Name your tale" .

No comments: