Thursday, July 16, 2009

Marc Charan Newton

Marc Charan Newton, engelsk fantasyförfattare och 80-talist bloggar om romanskrivande, "Stages of a Novel".

No comments: