Sunday, July 05, 2009

Marketing Tips for Authors

Här kanske man kan få lite idéer på hur man kan marknadsföra sin bok - något framför allt för er som trycker era böcker själva? Bloggen Marketing Tips for Authors.
Och här är Joanna Penns beskrivning på/föreläsning om hur man kan bygga upp en läsekrets/skapa intresse runt en bok, ("Authors Platform")

No comments: