Tuesday, July 14, 2009

En novell på sex ord

Skriv en sexordsnovell till Jönköpingsposten. Läs mer om det på Skrivarkonsultens blogg.

No comments: