Monday, July 13, 2009

Drougge + bloggläsare = roman

Unni Drougge skriver bok tillsammans med sina bloggläsare.

No comments: