Saturday, July 11, 2009

Bloggen Three Guys One Book

Tre män som har med litteratur att göra berättar om bokbranschen. Ett tips från Lasse Winkler (SvB)på Twitter.

No comments: