Monday, January 26, 2009

Status att vara författare

Arbetsmiljötidningen "Du och jobbet" har nyligen gjort en undersökning över vad som ger status i jobbsammanhang. Undersökningen är framtagen genom enkät där olika faktorer rankas av 450 personer. I undersökningen står det att de mest statusfyllda jobben är att äga ett företag, följt av att ha en doktorsgrad, vara författare, ha en chefstitel eller vara idrottprofil.
Källa: dagens Göteborgs-Posten

No comments: