Friday, January 02, 2009

Litteraturåret 2008 enl DN

"Det mest centrala ordet i svensk litteratur 2008 har varit "jag". Den typiska svenska romanen har varit en jag-roman, där en enda berättare har skildrat sin utsatta suveränitet utan irriterande genmälen. Romangestalternas världsbild har ofta nog känts som vore den betraktad genom ett suddigt periskop."
Jonas Thente skriver om litteraturåret 2008 i DN.

No comments: