Tuesday, January 20, 2009

Mest utlånad

Lista på de est utlånade böcker på Stockholms stadsbibliotek 2008.
Allra mest utlånad vuxenbok var Åsa Linderborgs barndomsskildring "Mig äger ingen" (1 682 lån).

No comments: