Friday, January 02, 2009

Författarcoachen Jurgen Wolff ger lite tips på hur man kan göra för att sluta skjuta upp skrivandet.

No comments: