Tuesday, January 13, 2009

Litterära agenter är något som kommit till Sverige för att stanna. Läs Tess Gerritsens artikel på bloggen Murderati om hur man inte ska formulera sig i ett brev om man vill bli antagen som författare.

No comments: