Monday, January 19, 2009

Co-writingverktyg

Plotbot - ett verktyg för att skriva manus i browser. Tydligen bra att använda för co-writing (d v s tvåeller fler författare till samma manus).

No comments: