Saturday, January 17, 2009

Artikel i Fokus

"Den traditionella romanen kan vara underbar, men den är också ett skydd som missbrukas för sina tröstande egenskaper, menar Sigge Eklund.
– För mig är romanen som konstform så väldigt mycket inslagspapper runt en smärta, runt en kärna. Det är klart det har att göra med att jag är rastlös och har vuxit upp med internet. Men jag läser mycket hellre en blogg av en kvinna som är mitt inne i en kris än en manlig författares påhittade berättelse om en kvinna i kris. Hantverkskunnandets betydelse överdrivs av romanläsare som är mer intresserade av form än av människor, tycker Eklund, och nämner Stig Larssons inspirerande experiment med att skriva medvetet dåligt.
– Det uppstår hål i en illa skriven text som är intressanta för mig. Paul Auster och Klas Östergren, de är författare som har blivit så bra att det inte finns några glipor i texten längre." och
"– Det är bra att det finns förlag som sovrar i svenska folkets enorma produktivitet. Det kommer alltid att vara finast att bli utgiven på förlag. Däremot kommer det i allt större utsträckning kännas tillräckligt att bli läst via internet. Att få sin diktsamling nedladdad 300 gånger, det är också ganska stort."
Författare Sigge Eklund i intressant artikel i Fokus.
Länktips: Skrivarkonsulten.

No comments: