Friday, January 30, 2009

Euprizeliterature

Meddelande från Sveriges Författarförbund:
Svensk jury utser den svenska vinnaren till The European Union Prize for Literature (EUPL) EU:s litteraturpris.
Den Europeiska Bokhandlarfederationen, det Europeiska Författarförbundet och den Euro-peiska Förläggarfederationen har av EU-kommissionen utsetts att organisera det nyinstiftade European Prize for Literatur (EUPL) vilket ska delas ut för första gången hösten 2009 i Bryssel. De nationella föreningarna utser nationella juryer.
Varje år mellan 2009 och 2011 ska elva, eller tolv, av de 34 länder som ingår i EU:s kultur-program, var och en, välja en vinnare från det egna landet. 2009 är det Österrike, Kroatien, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Slovakien och Sverige som utser de tolv vinnarna.
Syftet med priset är att sätta fokus på den kreativa mångfald som finns inom Europas samtida litteratur, främja cirkulationen av ny litteratur inom unionen och öka intresset för andra länders litteratur i det egna landet etc.
Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlare-föreningen har utsett följande personer att ingå i den svenska juryn.
Magnus Jacobsson, Sveriges Författarförbund, juryns ordförande
Eva-Brita Jonsson, Svenska Bokhandlareföreningen
Jonas Modig, Svenska Förläggareföreningen
Marie Peterson, Sveriges Författarförbund
René Vázquez Díaz, Sveriges Författarförbund
Vinnaren ska uppfylla följande kriterier: författaren ska vara medborgare i det land vari hon utses, hon ska ha publicerat mellan 2 och 5 skönlitterära titlar, vinnande bok ska ha varit publicerad under den senaste femårsperioden och vara översatt till minst två, högst fyra, andra Europeiska språk.
Läs mer om priset på här.

No comments: