Saturday, January 10, 2009

Gratis romanläsning på pdf - marknadsföringsknep

Ett sätt att skapa intresse runt sitt författarskap är att erbjuda sina böcker gratis i pdf-format.
Här kan man läsa "Life, Love, and a Polar Bear Tatoo" av Heather Wardell. Lynn Viehl (med bloggen "Paperback Writer") erbjuder också gratis e-böcker där hon dessutom tar upp önskemål från läsarna vad nästkommande gratisbok ska handla om.
Författarcoachen tar gärna emot tips om gratis e-böcker från författare som är publicerade på etablerade bokförlag.

No comments: